top of page

Boğaz Çakrası Şifası: Vishuddha Çakrası Nasıl Açılır?

Boğaz Çakrası veya Sanskritçe Vishuddha Çakra, çakra sisteminizdeki beşinci enerji merkezidir. Vishuddha Çakra'nın ince enerjik nitelikleri konuşma, dinleme ve kendinizi daha yüksek bir iletişim biçimi olarak ifade etme yeteneğinizi yönetir.


Kendinizi özgürce ifade edebildiğinizde, yaratıcı düşünebildiğinizde ve korkusuzca iletişim kurabildiğinizde, bu Boğaz Çakranızın kusursuz bir şekilde çalıştığını gösterir. Ancak, bloke olduğunda veya dengesi bozulduğunda, beşinci çakranız aklınızdan geçenleri söylemenizi, yaratıcı olmanızı ve daha derin bir seviyede bağlantı kurmanızı zorlaştırabilir.


Bu enerji merkezini nasıl dengeleyeceğimizi öğrenmek, gerçek sesimize dokunmamızı ve fikirlerimizi dünyayla güvenle paylaşmamızı sağlar. Enerji sisteminin sırlarını araştırırken ve Boğaz Çakrasının anlamını, yerini ve temel özelliklerini ortaya çıkarırken bize katılın. Dikkat edilmesi gereken yaygın semptomların yanı sıra, olumlamalar, yoga pozları, meditasyon ve hatta kristaller gibi güçlü enerji dengeleme teknikleriyle Boğaz Çakrasının nasıl açılacağını ve blokajının nasıl kaldırılacağını da açıklayacağız.


Boğaz (Vishuddha) Çakrası Nedir?


Yoga felsefesinde insan bedeni üç bedenden oluşur: fiziksel, astral ve ruhsal beden. Astral (enerji) beden, her biri sağlığımız ve refahımız üzerinde benzersiz bir öneme ve güce sahip olan 7 çakrayı veya enerji merkezini içerir.


Genellikle Boğaz Çakrası olarak anılan Vishuddha, bu sistemdeki beşinci çakradır. Vishuddha Çakrası hem sözel hem de beden diliyle güçlü bir bağlantı kurar ve ifade, iletişim ve özgünlüğe açılan bir kapı görevi görür.


Vishuddha Çakrasının sorumluluklarından biri de bedendeki ve zihindeki kirlilikleri detoksifiye ederek enerjiyi geri kazandırmaktır. Sağlıksız yiyecekler ve kirli hava Boğaz Çakrasını bloke edebilirken, aktif bir beşinci çakra sağlığımızın korunmasına katkıda bulunur.


Boğaz Çakrasının Anlamı Nedir?


Sanskritçe'den türetilen "Vishuddha", "özellikle saf" anlamına gelir. Düşüncelerimizin, sözlerimizin ve eylemlerimizin arınmasını ifade ederek gerçek benliğimizi kucaklamamızı ve netlik, dürüstlük ve şefkatle iletişim kurmamızı sağlar.


Boğaz Çakrasının Konumu Nedir?


Vishuddha Çakrası boğazın tabanında, gırtlağın merkezinde yer alır. Fiziksel konumu nedeniyle, beşinci çakrayı genellikle Boğaz Çakrası olarak adlandırırız.


Konumunun ayrıca tiroid ve paratiroid bezlerinin yanı sıra gırtlak ve dil gibi onu çevreleyen organlar ve bezler üzerinde de doğrudan etkisi vardır. Sonuç olarak, dengeli bir beşinci çakra bu bölgedeki fiziksel bedenin sağlıklı işleyişinin yanı sıra gerçek sesimiz ve benlik duygumuzla olan duygusal ve ruhsal bağlantımızı da destekler.


Boğaz Çakrası Özellikleri


Element Uzay (Akaşa)

Vishuddha Çakra'nın elementi uzay veya Akaşa'dır. Tıpkı uzayın yaratım ve genişleme potansiyeline sahip olması gibi, uzay elementi de düşüncelere, fikirlere ve duygulara şekil ve öz vermemizi sağlar.


Gerçeği arama ve söyleme enerjisini sembolize eder. Vishuddha Çakrası aynı zamanda gerçek Benliğimizle olan iç iletişimimizi de yönetir. Bu çakra dengeli olduğunda, bu element net ifadeyi ve etkili iletişimi kolaylaştırır.


Renk: Mavi

Boğaz Çakrası ile ilişkilendirilen renk gökyüzü gibi parlak mavidir. Çakraların kendilerinin renkleri olmadığını, bunun yerine onu çevreleyen elementin renkleri olduğunu unutmamak önemlidir. Bu da beşinci çakranın uzay elementinin tonunu yansıttığı anlamına gelir.


Mavi iletişimin rengidir ve bize doğruyu söyleme gücü sağlar. Vishuddha rengini görselleştirmek onu aktive etmeye ve dengelemeye yardımcı olarak iletişimimizde açıklığı, sükûneti ve uyumu teşvik edebilir.


Ses (Tohum Mantra): Ham

Her çakra, enerjisini dengeleyen ve harekete geçiren belirli bir ses veya tohum mantrası ile rezonansa girer. Boğaz Çakrası mantrası "Ham "dır ve Ha-n-gm olarak telaffuz edilir.


Bu mantrayı yüksek sesle ya da içten söylemek bu enerji merkezinin uyarılmasına ve dengelenmesine yardımcı olarak daha net bir iletişim ve kendini ifade etme olanağı sağlar.


Sembol


boğaz çakrası vishuddha


Vishuddha veya Boğaz Çakrası sembolü on altı taç yaprağı olan mavi bir lotustur

Boğaz Çakrası sembolü on altı taç yaprağı olan bir lotus çiçeğidir. Lotus saflığı ve ruhsal uyanışı simgelerken, on altı taç yaprağı çakranın hareketiyle yaratılan Sanskrit dilinin on altı sesli harfini temsil eder.

Mudra Akash

Boğaz Çakrası mudrası, Shuni Mudra olarak da bilinen Akash'tır. Bu mudranın düzenli olarak uygulanması, kilitlenmiş bir çene gibi tıkanmış bir Vishuddha Çakrası ile ilişkili belirli sağlık sorunlarının yönetilmesine yardımcı olabilir.


Boğaz Çakrası meditasyonu sırasında Akash mudrasını kullanmak ayrıca iç benliğinizle bağlantınızı güçlendirebilir ve bilincinizi genişletebilir.


Boğaz Çakrası Açılma Belirtileri

Vishuddha Çakrası açık ve dengeli olduğunda, yaşamlarımızı fiziksel ve duygusal olarak olumlu yönde etkileyen bir dizi derin fayda sağlayabilir.


Aşağıda, dengeli ve açık bir Vishuddha Çakrasının en yaygın belirti ve semptomlarından bazılarını açıklıyoruz.


Duygusal Belirtiler:

Net İletişim

Açık bir beşinci çakra kendimizi netlik ve güvenle ifade etmemizi sağlar.


Düşünce ve duygularla başa çıkma becerimizi geliştirerek, ister kişisel ister profesyonel olsun, hayatımızın her alanında etkili iletişimi teşvik eder.


Otantik İfade

Açık bir Vishuddha Çakrası ile gerçek benliğimizi kucaklayabilir ve özgün düşünce ve duygularımızı ifade edebiliriz.


Bu da etkileşimlerimizde samimi ve dürüst olmamızı, bağlantıları derinleştirmemizi ve daha anlamlı ilişkiler kurmamızı sağlar.


Yaratıcı Akış

Bu enerji merkezi yaratıcılığımızla yakından bağlantılıdır. Dengeli olduğunda ilhamımızın kilidini açar ve fikirlerin özgürce ve zahmetsizce akmasını sağlar.


Özgüven ve Kendini Güçlendirme

Dengeli bir Boğaz Çakrası özgüven ve güçlenme duygusu aşılar.


Kendinden şüphe etmeyi ve yargılanma korkusunu ortadan kaldırmaya yardımcı olarak kendi gücümüzle ayakta durmamızı ve kendimizi tereddüt etmeden özgün bir şekilde ifade etmemizi sağlar.


Fiziksel Belirtiler:

Vishuddha Çakrası fiziksel bedende tiroid ve paratiroid bezlerinin yanı sıra gırtlak ve dil ile bağlantılıdır.


Boynun ön kısmında bulunan tiroid metabolizmanın, büyümenin ve gelişmenin düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Ayrıca enerji seviyelerini, vücut ısısını ve genel refahı da etkiler.


Vishuddha çakrası dengelendiğinde, tiroidin işleyişini olumlu yönde etkileyerek optimal fiziksel sağlığı ve uyumlu enerjik akışı teşvik eder.


Tıkalı Boğaz Çakrası Belirtileri

Vishuddha Çakrasının enerjisi dengesizleştiğinde veya bloke olduğunda, iletişim bozulur. İçsel Benliğimizi ve başkalarını dinlemeyi reddederek iç ve dış bağlantılarımızı etkileriz. Bu tıkanıklık hem duygusal hem de fiziksel sağlığımızı çeşitli şekillerde etkileyebilir.


Şimdi bazı yaygın tıkanmış Boğaz Çakrası semptomlarına daha yakından bakalım.


Duygusal Belirtiler:

İfade Güçlüğü

Vishuddha Çakra tıkanıklığı kendinizi ifade etmede zorluklara yol açabilir.


Düşüncelerinizi, duygularınızı veya ihtiyaçlarınızı açıkça ve güvenle ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Duyulmamış veya yanlış anlaşılmış olma hissiyle sonuçlanabilir.


Engellenmiş Yaratıcılık

Buradaki tıkanıklığın bir diğer belirtisi de ilham alamamak ve yaratıcı olarak durgun hissetmektir. Bu durum sanatsal çabalarda ilham eksikliğine ve tatminsizliğe yol açabilir.


Uyumsuz İlişkiler

Dengesiz olduğunda, bu çakra yanlış anlamalara, çatışmalara ve başkalarıyla iletişimde bozulmaya neden olabilir. Bir kopukluk hissedebilir veya gerçek bağlantılar kurmak için mücadele edebilirsiniz.


Yargılama Korkusu

Dengesiz bir Vishuddha Çakrası yargılanma, eleştirilme veya reddedilme korkusunu artırabilir. Bu korku kendinden şüphe duyma, endişe veya sürekli dış onay ihtiyacı olarak ortaya çıkabilir.


Fiziksel Belirtiler:

Bir tıkanıklık fiziksel bedende de sağlık sorunlarına neden olabilir. Bunlar şunları içerir:


 • Boğaz ağrısı

 • Ses kısıklığı

 • Tiroid sorunları

 • Çene gerginliği

 • Boyun ağrısı

 • Sık baş ağrısı

 • Ayrıca, bu alandaki bir dengesizlik tiroid bezini etkileyerek Hipotiroidizm gibi tiroidle ilgili çeşitli bozukluklara yol açabilir.


Hipotiroidizm, düşük tiroid hormonu üretimi ile karakterize edilir ve yorgunluk, kilo alımı, depresyon ve halsizlik ile sonuçlanabilir.


Öte yandan, aşırı tiroid hormonu üretimiyle kendini gösteren hipertiroidizm huzursuzluk, anksiyete, hızlı kilo kaybı ve kalp atış hızında artışa neden olabilir.


Beşinci enerji merkezinin sağlığını korumak ve tiroid bezini desteklemek için Vishuddha Çakrası şifa tekniklerini uygulamak ve esenliğe yönelik bütünsel bir yaklaşım benimsemek çok önemlidir.


Bu, yoga, meditasyon, sesle şifa, diyet değişiklikleri ve gerektiğinde profesyonel tıbbi tavsiye alma gibi faaliyetleri içerebilir.


Boğaz Çakrası Nasıl Açılır ve Blokajı Kaldırılır


Çakraların nasıl açılacağını ve blokajlarının nasıl kaldırılacağını öğrenmek zihnin, bedenin ve ruhun sağlıklı işleyişi için çok önemlidir. Beşinci enerji merkezi, iletişim hayatın tüm yönlerini etkilediği için özellikle önemlidir. İç sesinize doğrudan bir hat ile, kendinizi otantik bir şekilde ifade edebilecek ve istediğiniz yaşam için bir vizyon yaratabileceksiniz.


Burada, bu enerjiyi geri kazanmak ve içsel Benliğinizle bağlantınızı beslemek için pratik Boğaz Çakrası dengeleme tekniklerini keşfedeceğiz.


Şifalı Boğaz Çakrası Yoga Pozları

Yoga, asana uygulaması yoluyla bedenin ruhsal, astral ve fiziksel katmanlarını birbirine bağlamaya yardımcı olur.


İnversiyon gibi bazı yoga pozları gerginliği serbest bırakıp boğaz ve tiroid bölgesine enerji getirdiğinden Vishuddha Çakrasını iyileştirmek için en iyisidir.


Ujjayi pranayama gibi derin nefes egzersizleri de bölgenin temizlenmesine ve enerji kazanmasına yardımcı olabilir.


Beşinci çakranızda bir dengesizlik hissediyorsanız, tıkalı kanalları açmak ve hizalamak için bu Boğaz Çakrası pozlarını uygulayın.


1. Omuz Duruşu (Sarvangasana)


Destekli Omuz Duruşu, tiroid bezini uyarmak ve Vishuddha Çakrasını aktive etmek için harika bir pozdur.


 • Ayaklarınız bitişik ve kollarınız yanlarda olacak şekilde sırt üstü uzanın.

 • Başınızı ve boynunuzu yerde tutun, ardından nefes alın ve her iki bacağınızı da 90 derecelik bir açıyla kaldırın.

 • Kalçalarınızı yukarı doğru kaldırın, ellerinizi kalçalarınızın üzerine koyun ve yavaş yavaş kürek kemiklerinize doğru kaydırın.

 • Göğsünüzü çenenize yaklaştırarak kalçalarınızı mümkün olduğunca yükseğe kaldırın.

 • Sırtınızı desteklemek için ellerinizi kullanın ve ayaklarınızın doğrudan başınızın üzerinde olduğundan emin olun.

 • Bu pozisyonda yavaş nefes alın ve boğaz bölgenize konsantre olun.


2. Yukarı Doğru Lotus Duruşu (Urdhva Padmasana)Urdhva Padmasana olarak da bilinen Yukarı Lotus Duruşu'nun yaratıcılığı teşvik ettiği bilinmektedir. Bu Boğaz Çakrası duruşu aynı zamanda tiroid bezini harekete geçirerek burada denge ve uyumu teşvik eder.


 • Düz bacaklar ve sırtınızı destekleyen ellerle Omuz Duruşu'nda başlayın.

 • Sol bacağınızı kalçanızdan vücudunuzdan uzağa uzatın ve sağ bacağınızı Lotus pozisyonuna getirin.

 • Gerekirse yardım etmek için bir elinizi kullanın.

 • Sağ bacağınız yerine oturduktan sonra sol bacağınızı Lotus pozisyonuna getirin, güvenli ve rahat bir duruş için gerekirse elinizin pozisyonunu ayarlayın.

 • Dikkat: Bunu yalnızca deneyiminiz varsa ve Lotus'a güç kullanmadan güvenli bir şekilde katlanabiliyorsanız deneyin.

 • Ellerinizi dizlerinizin üzerine koyun ve kollarınızı birer birer düzleştirin.

 • Dizlerinizi ellerinize ve ellerinizi dizlerinize bastırarak denge oluşturun.

 • Pozu rahat olduğunuz sürece tutun, eşit şekilde nefes alın.


3. Saban Duruşu (Halasana)


Plough Pose, parasempatik sinir sistemini harekete geçiren, stresi azaltmaya ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan sakinleştirici bir Vishuddha Çakra asanasıdır. Ayrıca tiroid ve paratiroid bezini uyararak tıkanıklıkları giderir.


Ayaklarınız bitişik ve kollarınız yanlarda olacak şekilde sırt üstü uzanın.

Başınızı ve boynunuzu yerde tutarken nefes alın ve her iki bacağınızı 90 derecelik bir açıyla kaldırın.

Kalçalarınızı tavana doğru kaldırın ve ellerinizi kalçalarınızın üzerine koyarak kürek kemiklerinize doğru kaydırın.

Bacaklarınızı kaldırırken başınıza doğru yönlendirin ve ayaklarınızı yavaşça başınızın arkasında yere koyun.

Dizlerinizi düz, ayaklarınızı bitişik ve bükülü tutun.

Rahatsanız, ellerinizi sırtınızın arkasında yere kenetleyin.

Dizlerinizi düz tutarken topuklarınızı yavaşça itin ve eşit şekilde nefes alın.


4. Uzanmış Açı Duruşu (Supta Konasana)


Uzanmış Açı Duruşu göğüs, boğaz ve boynun açılmasına yardımcı olur. Gerilimi serbest bırakır ve rahatlamayı teşvik ederek gerçek sesinize dokunmanıza ve kendinizi özgürce ifade etmenize olanak tanır.


Bacaklarınız düz ve elleriniz belinizde olacak şekilde Pulluk Duruşu'na gelin.

Ayaklarınızı en az mat genişliğinde açın.

Ayak başparmaklarınızı tutun.

Duruşu sabit tutun ve eşit şekilde nefes alın.


Boğaz Çakrası için Farkındalık Meditasyonu

Beşinci enerji merkezini dengelemek için bilinçli iletişim şarttır. Dikkatli nefes alma, dikkati nefese odaklayarak düşünceleri sakinleştirmenin bir yolunu sunar.


Bir dahaki sefere bir tıkanıklık veya dengesizlik hissettiğinizde bu dikkatli meditasyon uygulamasını deneyin. Odaklanmanızı artırmak ve zihninizi sakinleştirmek için sakinleştirici yogik nefes egzersizlerini de uygulamanıza dahil edebilirsiniz.


Gözlerinizi kapatın ve dikkatinizi boğaz bölgenize odaklayın.

Canlı mavi bir ışığın boğazınızı sardığını, çakrayı temizlediğini ve dengelediğini imgeleyin.

Derin nefes alın ve enerjinin serbestçe akmasına izin verin, herhangi bir gerginliği veya tıkanıklığı serbest bırakın.

Derin nefes alın ve akciğerlere sorunsuzca geçen hava akışını deneyimleyin.

Yavaşça nefes verin ve bedeni ve zihni bloke eden tüm negatif kirleri serbest bırakın.


Boğaz Çakrası Olumlamaları

Olumlamaların tekrarı, eski kalıpları kırma ve yeni, daha sağlıklı ve daha etkili kalıplar yaratma niyetini belirler.


Olumsuz inançları yeniden programlamak ve dengeyi teşvik etmek için bu Boğaz Çakrası onaylamalarını tekrarlayın:


 • Kendime güvenerek ve kolaylıkla iletişim kuruyorum.

 • Aklımdan geçenleri söylerken kendimi rahat hissediyorum.

 • Konuşurken ve dinlerken dengeliyim.

 • Ben aktif bir dinleyiciyim.

 • Gerçek düşüncelerimi açıklıkla söylerim.

 • Net sınırlar koyarım.

 • Gerçeği duyarım ve konuşurum.

 • Saygı ve cesaretle iletişim kurarım.

 • Benim sesim gereklidir.

 • Yaratıcılığımı ifade etmekte kendimi özgür hissediyorum.

Bu ifadeleri tekrarlayarak, özgünlük ve açık kendini ifade etme duygularıyla uyumlu yeni düşünce kalıpları, davranışlar ve eylemler yaratırız.


En iyi sonuçlar için, çakra iyileşmesine bütünsel bir yaklaşım için bunları meditasyon, görselleştirme veya günlük tutma gibi diğer uygulamalarla birleştirin.


Mantra


Mantralar enerji sistemini dengelemek için güçlü bir araç olabilir. Vishuddha Çakrası mantrası "Ham "ı söylemek tıkanıklıkları temizleyen ve uyumu yeniden sağlayan titreşimler yaratır.


Buradaki enerjiyi uyarmak ve dengelemek için bu mantra söyleme meditasyonunu Boğaz Çakrası için uygulamayı deneyin. Rahatlatıcı bir müzik veya bir enstrüman eşliğinde "Ham" zikretmek de boğazdaki bir tıkanıklığı veya dengesizliği temizlemenin etkili yollarından biridir.


Kaynakça:

9 Ways to Help Heal and Balance Your Throat Chakra, Health Line


1 Comment


Teşekkürler.

Like
bottom of page