top of page

Vipassana Tekniği Nedir, Vıpassana Meditasyonu Nasıl Yapılır?

Vipassana meditasyonu, Buda'nın orijinal öğretilerinden gelen bir farkındalık meditasyonu biçimidir.


Kişinin kendini yargılamadan gözlemlemesinin bir yoludur ve aydınlanmaya ulaşmada yardımcı olduğu söylenir. Genellikle 10 gün boyunca yapılır.


İşte bilmeniz gerekenler.


Vipassana Meditasyonu Nedir?


"Her şeyi gerçekte olduğu gibi görmek" anlamına gelen Vipassana, Hindistan'ın en eski meditasyon tekniklerinden biridir. Bu teknik genellikle katılımcıların yöntemin temellerini öğrendikleri ve deneyimli öğretmenlerin rehberliğinde uyguladıkları on günlük kurslarda öğretilir.


Bu kurslar, tüm meditasyon teknikleri gibi, her inançtan ve milletten insana açıktır. Vipassana mezhepsel olmayan bir uygulama olduğu için herhangi bir inanç sistemi gerektirmez - yani paranormal veya mistik inançlarla hiçbir ilgisi yoktur. Benzer şekilde, herhangi bir din veya felsefi bakış açısıyla da uyumludur.


Vipassana uygulaması bir kendini keşfetme yolculuğudur ve kadim öğretilerin hakikatlerini kendi kendine deneyimleme fırsatı sunar. Uygulamanın amacı zihnin tamamen arındırılması, şefkat ve soğukkanlılık gibi değerlerin geliştirilmesi ve empatinin artırılmasıdır.


Vipassana'nın temel ilkesi, tüm zihinsel kirliliklerin gerçekliğin gerçek doğasına ilişkin temel cehaletten kaynaklandığıdır. Bu temel cehalet tüm acıların temel nedenidir - Vipassana gerçekliğin gerçek doğasına dair içgörü geliştirerek bu cehaleti ortadan kaldırmanın bir yoludur.

Vipassana Meditasyonunun Faydaları


Diğer meditasyon türlerinin çoğunda olduğu gibi Vipassana meditasyonunun da hem fiziksel hem de zihinsel gelişmeleri içeren bir dizi faydası vardır. Vipassana meditasyonunun faydalarından bazıları şunlardır:


Açık ve sakin bir zihin geliştirmek. Vipassana meditasyonu uygulayıcıların berrak ve sakin bir zihin geliştirmelerine yardımcı olur. Farkındalık uygulaması stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir ve ayrıca mevcut durumunuzla ilgili bakış açınızı geliştirmeye yardımcı olabilir.


Şimdiki anın daha fazla farkında olmak. Vipassana meditasyonunun amaçlarından biri de uygulayıcıların şimdiki anın daha fazla farkına varmalarına yardımcı olmaktır. Uygulama, insanların düşüncelerine ve duygularına karşı daha az tepkisel olmalarına ve geçmişi ve geleceği düşünerek sonsuz bir döngüye kapılmaktan kaçınmalarına yardımcı olabilir.


Fiziksel sağlığın iyileştirilmesi. Araştırmalar Vipassana inzivalarına katılan kişilerin genellikle daha iyi bir fiziksel sağlıkla geri döndüklerini göstermiştir. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, uzmanlar sorumlu faktör olarak stresin azalmasını işaret etmektedir.


Olumsuz duyguların azaltılması. Vipassana meditasyon tekniği öfke, nefret ve açgözlülük gibi olumsuz duyguların azaltılmasına da yardımcı olabilir. Bu kurs size bu duygulara kapılmak yerine onları gözlemlemeyi öğreterek daha uyanık ve soğukkanlı bir benliğe sahip olmanızı sağlar.


Muhakeme yeteneğini geliştirir. Vipassana meditasyonu sakin bir zihin durumu geliştirerek farkındalığı, özdenetimi ve huzur duygusunu teşvik edebilir. Bu faktörleri geliştirerek, baskı yerine gerçeklik tarafından yönlendirilebilen daha iyi bir karar verici olabilirsiniz.


Sadece bir Vispasanna inzivasına katılarak bu faydalardan yararlanmak mümkün olsa da, bundan sonra her gün birkaç dakika ayırarak meditasyonu kendi başınıza uygulamanız tavsiye edilir. Bu şekilde kişi farkındalığın ve meditasyonla ilgili diğer tekniklerin tüm faydalarından sürekli olarak yararlanabilir.


Vipassana Meditasyonunun Tarihçesi


Vipassana Hindistan'ın en eski meditasyon tekniklerinden biridir. Aydınlanmaya ulaşmak için kullandığı söylenen Buda ile ortaya çıktığı söylenir. Bundan sonra 60 öğrencisine Vipasanna tekniğini öğretmiş ve onları farklı yönlere göndermiştir. Vipassana daha sonra tüm kuzey Hindistan'a yayılmış, hatta krallar ve imparatorlar tarafından uygulanmaya başlanmıştır.


İddiaya göre, Buda'nın ölümünden 200 yıl sonra Vipassana bugünkü Hindistan'ı yöneten İmparator Asoka'ya ulaştı. Yakın zamanda yürüttüğü bir savaş nedeniyle, Asoka kan dökülmesinden dehşete düştü ve Buda'nın öğrencileri tarafından öğretilen yolu izlemeye karar verdi. Bu, daha fazla öğretmenin Vipassana tekniğini yaymasına, tüm Hindistan'ı ve hatta Mısır ve Suriye'yi dolaşmasına yol açtı.


1900'lerde Myanmarlı bir devlet memuru olan Sayagyi U Ba Khin Vispanna'yı öğrenmiş ve pek çok öğrenciye öğretmiştir. Orijinal, bozulmamış tekniğin yayılması gerektiğini öğretti.


Vipassana Meditasyonu Nasıl Yapılır?


Vipassana meditasyonu neredeyse her zaman meditasyon uzmanları tarafından öğretilen bir kursa katılacağınız inzivalarda yapılır.


Bir Vipassana inzivasına katılmadan önce, bu 10 gün boyunca neler olacağına dair genel bir fikir edinmek her zaman iyi bir fikirdir. Kesin ayrıntılar bir öğretmenden diğerine değişse de, çoğu kurs aynı kaba kılavuzu izleyecektir. İşte bir Vipassana inzivası sırasında yapacaklarınız:


Sila uygulaması. Kurstan önceki günlerde ve kurs sırasında zarar vermekten kaçınmanız gerekecektir. Bu genellikle çalmak, uyuşturucu kullanmak ve yalan söylemek gibi eylemlerden kaçınmak anlamına gelir. Ahlak duygusunu (sila) geliştirerek, zihin inzivaya odaklanmak için yeterince sakinleşebilir.


Samadhi uygulaması. İlk üç buçuk gün boyunca öğretmenler sizden nefesinize odaklanmanızı isteyecektir - bu, zihniniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayan geleneksel bir meditasyon tekniğidir. Konsantrasyonunuz (samadhi) geliştikten sonra, altta yatan zihinsel kirlilikleriniz üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.


Vipassana uygulaması. Son olarak, son altı buçuk gün boyunca Vipassana'nın kendisini uygulayabilirsiniz. Bu, gerçek benliğinizi gözlemlemek için zihinsel engelleri yıkma uygulamasıdır ve zihninizi arındırmanıza olanak tanır.


Kurs sırasında konuşmanızı en aza indirecek ve belirlenen saatlerde yemek yiyeceksiniz. Ayrıca belirli bir programa göre uyuyacak ve zihninizi endişelerden arındıracaksınız. Onuncu ve olası on birinci gün boyunca, kurs sona ererken tipik, daha dışa dönük benliğinize geri döneceksiniz.


Kaynakça:


Journal for Scientific Research: Medical Sciences: “Vipassana meditation: A naturalistic, preliminary observation in Muscat.”


Vipassana Research Institute: “History and Spread of Vipassana,” “Vipassana Meditation: A Positive Mental Health Measure,” “What is Vipassana?”


Comments


bottom of page