top of page

Yoga Sözlüğü: Güncel Yoga Terimleri ve Anlamları / Sanskritçe Yoga Terminolojisi


Yoga, bedeni ve zihni dengelemeye, içsel huzur bulmaya ve ruhsal gelişimi desteklemeye yönelik binlerce yıllık bir Hint gelenek ve yaşam tarzıdır.


Yoga, farklı pozisyonlar (asana), nefes kontrolü (pranayama), meditasyon ve daha birçok teknik aracılığıyla bedeni, zihni ve ruhu birleştirir.


Yoga pratiği sırasında karşılaşabileceğiniz pek çok terim, Sanskrit dilinde köklerini bulur ve özgün anlamlar taşır.


Bu yoga sözlüğü, yoga pratiğine yeni adım atanlardan deneyimli yogilere kadar herkes için faydalı bir kaynak olmayı amaçlar.


İşte yoga dünyasının kapılarını açacak olan bu terimlerle dolu sözlüğünüz!Alfabetik Yoga Terimleri Sözlüğü


Adho Mukha Svanasana: Aşağı bakan köpek pozisyonu, ellerin ve ayakların yerde olduğu, kalçanın yukarı doğru çıkartıldığı bir yoga pozisyonudur. Bu pozisyon, sırtı uzatır, bacakları ve kol kaslarını güçlendirir ve genel vücut esnekliğini artırır.


Ananda: Ananda, Sanskritçe'de "mutluluk" veya "mutlak mutluluk" anlamına gelir. Yoga pratiği, bu içsel mutluluğu bulma ve zihinsel dinginlikle bağlantı kurma amacıyla kullanılır.


Ardha Chandrasana: Yarı ay pozisyonu, vücudu yanlara doğru uzatarak ve bir ayağın üzerinde durarak dengeyi geliştirmeyi ve kalça ve bacakları esnetmeyi amaçlar.


Asana: Yoga pozisyonlarına verilen isimdir. Asanalar, bedeni güçlendirmek, esneklik kazandırmak, duruşu düzeltmek ve zihinsel dinginlik sağlamak için kullanılır.


Ayurveda: Ayurveda, Hint tıbbı ve sağlık sistemi olarak bilinir. Beden ve zihin dengesini sağlamak ve sağlığı iyileştirmek amacıyla bitkiler, beslenme ve yaşam tarzıyla ilgilenir.


Balasana: Çocuk pozisyonu, dizleri bükeyerek oturma pozisyonunda bacakların önüne yayıldığı bir yoga pozisyonudur. Bu pozisyon, stresi azaltır, sırtı ve omuzları rahatlatır ve zihni sakinleştirir.


Bhakti Yoga: Bhakti Yoga, tanrıya olan sevgi, bağlılık ve ibadeti vurgulayan bir yoga yoludur. Bu yol, evrensel bilince ulaşmayı amaçlar ve ruhsal gelişimi teşvik eder.


Bhujangasana: Kobra pozisyonu, yere yüz üstü uzanarak sırtın kaldırıldığı bir yoga pozisyonudur. Bu pozisyon, sırtı güçlendirir, omurgayı esnetir ve göğsü açar.


Çakra: Chakra, vücudun farklı enerji merkezlerini temsil eden dairesel enerji noktalarıdır. Chakra dengelemesi, fiziksel ve duygusal sağlığı iyileştirmek amacıyla kullanılır.


Dandasana: Değnek pozisyonu, bacakların düz ve birleştirilmiş olduğu bir oturma pozisyonudur. Bu pozisyon, sırtı düzeltmeye ve bacakları güçlendirmeye yardımcı olur.


Dharana: Dharana, Sanskritçe'de "zihin odaklanması" anlamına gelir. Meditasyonun ilk aşamasıdır ve zihnin bir nesneye veya düşünceye odaklanmasını içerir.


Guru: Guru, bir yoga öğretmeni veya rehber anlamına gelir. Öğrencilere rehberlik eder, bilgelik ve öğretileri aktarır.


Hamsa: Hamsa, Sanskritçe'de "svans" olarak da bilinir ve nefes kontrolü tekniğini ifade eder. Hamsa pranayama, nefesi düzenlemeye yardımcı olur, stresi azaltır ve zihinsel dengeyi artırır.


Hatha Yoga: Hatha Yoga, fiziksel asanaları ve nefes kontrolünü vurgulayan geleneksel bir yoga türüdür. Vücut gücünü artırmaya ve esnekliği artırmaya odaklanır.


Hridaya: Hridaya, Sanskritçe'de "kalp merkezi" anlamına gelir. Duygusal denge ve sevginin kaynağı olarak kabul edilir.


Jnana Yoga: Jnana Yoga, bilgi ve bilinç üzerine odaklanan bir yoga yoludur. Yogi, bilgi aracılığıyla kendini ve evreni anlamaya çalışır.


Karma Yoga: Karma Yoga, altruistik eyleme odaklanan bir yoga yoludur. Kişisel kazanç veya sonuçlar yerine eylemleri saf hizmet amacıyla gerçekleştirme fikrini içerir.


Kundalini: Kundalini, içsel enerjiyi temsil eden bir terimdir. Kundalini uyanışı, enerjiyi omurga boyunca yükseltmeyi ifade eder.


Mantra: Mantra, zihinsel dinginlik ve meditasyon için tekrarlanan kelime veya sesi ifade eder. Mantralar, zihni odaklamaya ve sakinleştirmeye yardımcı olur.


Meditasyon: Meditasyon, zihinsel ve duygusal dengeyi sağlamak için yapılan içsel odaklanma pratiğidir. Düzenli meditasyon, stresi azaltır, içsel huzur sağlar ve farkındalığı artırır.


Nadi Shodhana: Nadi Shodhana, solunum kanallarının temizlenmesine yardımcı olan pranayama tekniğini ifade eder. Solunum yollarını dengelemek, enerjiyi serbest bırakmak ve zihni sakinleştirmek için kullanılır.


Om: Om, evrensel bir ses veya titreşim olarak kabul edilen bir mantradır. Meditasyon sırasında sıklıkla tekrarlanır ve içsel huzurun sembolü olarak kabul edilir.


Padahastasana: Padahastasana, baş parmağına bükülü oturma pozisyonunu ifade eder. Bu pozisyon, bacakları ve beli esnetir, sırtı düzeltir ve dengeyi geliştirir.


Padmasana: Padmasana, lotus pozisyonu olarak bilinir. Bu oturma pozisyonu, bacakların ve kalçaların esnekliğini artırır ve meditasyon için idealdir.


Prana: Prana, yaşam enerjisi olarak bilinen nefes enerjisini ifade eder. Prana, vücudu canlandırır ve ruhun enerji kaynağıdır.


Pranayama: Pranayama, nefes kontrolü uygulamasıdır. Nefesin ritmik ve kontrollü bir şekilde kullanılması, enerjiyi dengelemeye ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olur.


Sankalpa: Sankalpa, içsel niyet veya kararı ifade eder. Yoga pratiği sırasında belirlenen amaç veya hedefi temsil eder.


Sanskrit: Sanskrit, eski Hint dilidir ve birçok yoga terimi bu dilde ifade edilir. Sanskritçe terimleri anlamak, yoga pratiğini derinleştirmeye yardımcı olur.


Savasana: Savasana, yoga derslerinin sonunda yapılan derin gevşeme pozisyonudur. Bu pozisyon, stresi azaltır, zihni sakinleştirir ve vücudu dinlendirir.


Setu Bandhasana: Setu Bandhasana, köprü pozisyonunu ifade eder. Bu pozisyon, sırtı güçlendirir, omurgayı düzeltir ve göğsü açar.


Shavasana: Shavasana, ölü adam pozisyonu olarak bilinir. Yoga derslerinin sonunda yapılan derin bir rahatlama pozisyonudur. Bu pozisyon, zihinsel ve fiziksel dinlenmeyi teşvik eder.


Sukhasana: Sukhasana, rahat pozisyon olarak bilinir. Bu oturma pozisyonu, meditasyon ve nefes çalışması için rahattır. Bacakları çaprazlamak suretiyle oturmayı içerir.


Surya Namaskar: Surya Namaskar, güneşe selam verme pozisyonunu ifade eder. Vücudu ısıtmak, enerjiyi artırmak ve güneş enerjisiyle bağlantı kurmak amacıyla kullanılır.


Tadasana: Tadasana, dağ pozisyonunu ifade eder. Bu pozisyon, vücudu uzatır ve ayakta duruşun temelini oluşturur.


Tapas: Tapas, Sanskritçe'de "kendini disiplin altına almak" anlamına gelir. Bu, kişisel gelişim ve öz disiplin için yapılan çabayı ifade eder.


Trikonasana: Trikonasana, üçgen pozisyonunu ifade eder. Bu pozisyon, bacakları ve beli esnetir, dengeyi geliştirir ve iç organları açar.


Ujjayi: Ujjayi, solunum kontrolünü sağlayan bir pranayama tekniğini ifade eder. Ujjayi pranayama, nefesi düzenlemeye yardımcı olur, sakinliği artırır ve içsel sese odaklanmayı teşvik eder.


Utkatasana: Utkatasana, sandalye pozisyonunu ifade eder. Bu pozisyon, bacakları güçlendirmeye ve kalçaları sıkılaştırmaya yardımcı olur.


Ustrasana: Ustrasana, deve pozisyonunu ifade eder. Bu pozisyon, kalça ve omurga esnekliğini artırır ve sırt kaslarını güçlendirir.


Vasisthasana: Vasisthasana, yan plank pozisyonunu ifade eder. Bu pozisyon, kol ve omuzları güçlendirmeye yardımcı olur, dengeyi geliştirir.


Vinyasa: Vinyasa, hareket ve nefesin birleştirildiği bir yoga akışını ifade eder. Vinyasa yoga, vücut gücünü artırır ve zihinsel odaklamayı teşvik eder.


Virabhadrasana: Virabhadrasana, kahraman pozisyonunu ifade eder. Bu pozisyon, bacakları güçlendirmeye ve dengeyi geliştirmeye yardımcı olur.

Comments


bottom of page